Câu hỏi:
What is a ghost's favorite fruit?
Đáp án:
BOO-BERRIES!
0
0
Chia sẻ với bạn bè