Câu hỏi:
Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?
Đáp án:
Có 9 người (bố, mẹ, 6 con trai và 1 con gái út)
0
0
Chia sẻ với bạn bè