Câu hỏi:
Can girafffes have babies?
Đáp án:
No, they can only have giraffes.
0
0
Chia sẻ với bạn bè