Câu hỏi:
What do cheerleaders eat for breakfast?
Đáp án:
Cheer-eee-ohs!
0
0
Chia sẻ với bạn bè