Câu hỏi:
Gods' arrows cannot be counted
Đáp án:
rain
0
0
Chia sẻ với bạn bè