Câu hỏi:
What kind of music can you hear in space?
Đáp án:
A nept-tune.
0
0
Chia sẻ với bạn bè