Câu hỏi:
Who hates girls, but loves walls?
Đáp án:
Donald Trump.
0
0
Chia sẻ với bạn bè