Câu hỏi:
What did the hamburger buy his sweetheart?
Đáp án:
An onion ring.
0
0
Chia sẻ với bạn bè