Câu hỏi:
What is brown and sticky?
Đáp án:
A stick!
0
0
Chia sẻ với bạn bè