Câu hỏi:
null
Đáp án:
A cabbage.
0
0
Chia sẻ với bạn bè