Câu hỏi:
I can make many people scream yet I can still be seen I make many things grow yet still I can melt the snow. What am I?
Đáp án:
I am fire.
0
0
Chia sẻ với bạn bè