Câu hỏi:
You buy to eat with,  but never eat me.  What am I?
Đáp án:
A plate.
0
0
Chia sẻ với bạn bè