Câu hỏi:
Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?
Đáp án:
Tàu điện không có khói
0
0
Chia sẻ với bạn bè