Câu hỏi:
What flies without wings?
Đáp án:
Time.
0
0
Chia sẻ với bạn bè