Câu hỏi:
Always in you, Sometimes on you;
Đáp án:
Water.
0
0
Chia sẻ với bạn bè