Câu hỏi:
null
Đáp án:
The secretary was the girl's father.
0
0
Chia sẻ với bạn bè