Câu hỏi:
I have two hands, sometimes three;
Đáp án:
Analog clock
0
0
Chia sẻ với bạn bè