Câu hỏi:
I can be thin, But not fat;
Đáp án:
Air.
0
0
Chia sẻ với bạn bè