Câu hỏi:
Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?
Đáp án:
Everest
0
0
Chia sẻ với bạn bè