Câu hỏi:
Which is the biggest jam in the world?
Đáp án:
A traffic jam.
0
0
Chia sẻ với bạn bè