Câu hỏi:
Why did the jelly roll?
Đáp án:
It saw the apple turn over.
0
0
Chia sẻ với bạn bè