Câu hỏi:
What's a pirates favorite letter in the alphabet?
Đáp án:
Arr, mateys.
0
0
Chia sẻ với bạn bè