Câu hỏi:
Có 3 người tự nhận Thiên là em trai của họ, nhưng hỏi lại Thiên thì Thiên lại nói mình đâu có anh trai nào ? Theo mọi người 3 người kia ai là người nói không đúng?
Đáp án:
Cả ba đều nói thật, họ là chị gái của Thiên
0
0
Chia sẻ với bạn bè