Câu hỏi:
What is the hardest key to turn?
Đáp án:
A don-key
0
0
Chia sẻ với bạn bè