Câu hỏi:
The more you take away,
Đáp án:
A hole.
0
0
Chia sẻ với bạn bè