Câu hỏi:
I scream,
Đáp án:
Ice cream.
0
0
Chia sẻ với bạn bè