Câu hỏi:
What jack has a head but no body?
Đáp án:
Jack-o-lantern.
0
0
Chia sẻ với bạn bè