Câu hỏi:
I make two people out of one.  What am I?
Đáp án:
A mirror.
0
0
Chia sẻ với bạn bè