Câu hỏi:
I always have one eye open.
Đáp án:
A needle
0
0
Chia sẻ với bạn bè