Câu hỏi:
I have a thousand needles but I do not sew.
Đáp án:
A Porcupine
0
0
Chia sẻ với bạn bè