Câu hỏi:
What business is King Kong in?
Đáp án:
The Monkey Buiness.
0
0
Chia sẻ với bạn bè