Câu hỏi:
What flowers are kissable?
Đáp án:
Tulips.
0
0
Chia sẻ với bạn bè