Câu hỏi:
I'm tall and twisted;
Đáp án:
A Tornado.
0
0
Chia sẻ với bạn bè