Câu hỏi:
Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?
Đáp án:
Dùng ống hút
0
0
Chia sẻ với bạn bè