Câu hỏi:
2 người một lớn, một bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?
Đáp án:
Người lớn là mẹ của người bé
1
0
Chia sẻ với bạn bè