Câu hỏi:
What's a lifeguard's favorite game?
Đáp án:
Pool.
0
0
Chia sẻ với bạn bè