Câu hỏi:
I'm like a doll, But I'm not for playing;
Đáp án:
A Scare Crow.
0
0
Chia sẻ với bạn bè