Câu hỏi:
Một lỗ mọc hai bờ đá, chính giữa có cái lá hồng đơn. Là cái gì?
Đáp án:
Cái miệng
0
0
Chia sẻ với bạn bè