Câu hỏi:
Đố mọi người có cái gì mà khi bạn gọi nó không bao giờ xuất hiện dù có đánh chết
Đáp án:
Sự im lặng
0
0
Chia sẻ với bạn bè