Câu hỏi:
What do you call a cow that lost its calf?
Đáp án:
De-calf-inated.
0
0
Chia sẻ với bạn bè