Câu hỏi:
People need me, but they always give me away.
Đáp án:
Money
0
0
Chia sẻ với bạn bè