Câu hỏi:
Câu này nghĩa là gì: 1' => 4 = 1505
Đáp án:
1 phút suy tư bằng mười năm không ngủ
0
0
Chia sẻ với bạn bè