Câu hỏi:
What kind of animal is a slope?
Đáp án:
A Hypotemoose.
0
0
Chia sẻ với bạn bè