Câu hỏi:
Đang ngồi trong phòng máy lạnh nhưng bạn cảm thấy quá nóng thì bạn sẽ chỉnh giảm hay tăng nhiệt độ máy lạnh?
Đáp án:
Giảm nhiệt độ
0
0
Chia sẻ với bạn bè