Câu hỏi:
Who is the meanest goat in the west?
Đáp án:
Billy the Kid.
0
0
Chia sẻ với bạn bè