Câu hỏi:
I'm made for one but meant for two;
Đáp án:
A Wedding ring.
0
0
Chia sẻ với bạn bè