Câu hỏi:
What is in the middle of Paris?
Đáp án:
The letter 'R!'
0
0
Chia sẻ với bạn bè