Câu hỏi:
I'm a killing machine used again and again;
Đáp án:
Arrow
0
0
Chia sẻ với bạn bè