Câu hỏi:
The more you have of it, the less you see.
Đáp án:
Darkness
0
0
Chia sẻ với bạn bè