Câu hỏi:
First I am dried, then I am wet;
Đáp án:
Tea.
0
0
Chia sẻ với bạn bè